RETeC voor je relatie

Gevoelens spelen een cruciale rol in relaties. Relatie Emotie Therapie en Coaching (RETeC) richt zich op de kern van individuele en relationele problemen: het oplossen van problematische gevoelens bij geliefden. De RETeC voor je relatie workshop heeft als doel om emotionele deregulatie te herstellen bij alle betrokkenen binnen de relatie.

De rol van gevoelens en emoties

We ons niet altijd bewust hoe gevoelens een doorslaggevende rol spelen in onze interacties. Met RETeC onderzoeken we welke gevoelens en emoties ontstaan ​​bij verstoorde relatiepatronen, ongeacht het type relatie: intiem, werkgerelateerd, vriendschappelijk of binnen de familie. Via een zorgvuldig proces identificeren we onbewuste verwachtingen, waardoor we deze kunnen veranderen en de daaruit voortvloeiende emoties structureel kunnen aanpakken.

Of je nu in een relatie zit of single bent, we ervaren allemaal de behoefte aan verbinding, intimiteit, begrip, vertrouwen, liefde en steun.

Nieuw neuro-wetenschappelijk onderzoek

RETeC is een nieuwe, effectieve methode die gebruikmaakt van recent onderzoek, onder andere van neuro-wetenschapper en psycholoog Lisa Feldman Barrett. Emotionele regulatie blijkt een cruciale rol te spelen bij onze reacties op anderen. Onbewust projecteren we ons eigen ervaringen op onze partners. In de hoop dat die onze gevoelens kan veranderen.

RETeC maakt dit onbewuste proces bewust, traceert de oorsprong van gevoelens en verandert ze daar waar ze zijn ontstaan. Wanneer deze verandering heeft plaatsgevonden, zullen de reactiepatronen direct veranderen, omdat de oorsprong ervan is veranderd. Je leert niet alleen anders te reageren, maar wat veel belangrijker is, je zult je anders voelen, waardoor je automatisch anders reageert.

De ideale situatie

In een ideale situatie zou je geen communicatie problemen hebben met je partner, zou je je gelijkwaardig voelen en verbinding ervaren. Je zou elkaar begrijpen en vertrouwen zou de kern zijn. Toch weet je dat je je partner ergens in de drukte van het leven uit het oog kunt verliezen. En de pijn van het verbreken van die verbinding is vaak het begin van een emotioneel proces. Een emotioneel proces met als doel om elkaar weer te vinden, zelfs als je er bijna niet meer in gelooft.

Leer gevoelens beïnvloeden

Doe mee en ontdek hoe jouw onbewuste gevoelens je reacties op je partner beïnvloeden. Doe mee wanneer je in een relatie zit die verbeterd kan worden of als single die in zijn of haar volgende relatie geen last meer wil hebben van deze problemen. Leer hoe je jouw emoties kunt beïnvloeden zodat je intrinsiek anders met je partner om kunt gaan.

Wassili biedt RETeC workshops Nederland en RETeC retreats in Griekenland aan om je te helpen bij het transformeren van je relatiegevoelens zodat de verlangens die je hebt vervult kunnen worden.

Schrijf je in

Wil je ontdekken hoe onbewuste emoties je reacties op een partner bepalen? Wil je leren hoe je deze onbewuste emoties kunt beïnvloeden? Zodat je intrinsiek anders met elkaar om kunt gaan? Doe dan mee met de RETeC voor je relatie workshop of het RETeC Retreat in Griekenland.

Je relatie liefdevol houden

Dat het lastig kan zijn om een relatie liefdevol te houden is voor de meeste mensen een gegeven.

De omstreden Jordan Peterson raadt mensen af om te scheiden, hoe lastig het ook kan zijn in de relatie. Waarom? De statistieken tonen aan dat gescheiden partners met kinderen er beiden slecht van af komen. In financiële zin, wat het starten van een nieuwe relatie betreft en emotioneel.

Kans

Op een bepaalde manier ben ik het met hem eens. Begrijp me niet verkeerd. Ik propageer niet dat mensen in een relatie moeten blijven waar leed is. Ik denk wel dat relatieleed een enorme kans biedt aan beide partners. Een kans om iets van jezelf te leren begrijpen dat fundamenteel is voor jou zelf. Dit ‘iets’ speelde mogelijk al een rol in eerdere relaties en zal dat waarschijnlijk in toekomstige relaties blijven doen. Tenzij je het veranderd!

Voor wie?

In een relatie: Heb je relatie issues die lastig op te lossen zijn? Zijn er terugkerende issues die liefdevol samenzijn in de weg staan? Ruzies om ‘niets’? Crisis? Problemen met je samengesteld gezin? Voel je je niet begrepen? Voel je je niet gesteund, niet geliefd of aantrekkelijk? Doe dan mee met de twee daagse ‘RETeC voor je relatie workshop’ of het Retreat.

Single niet in een relatie: Ervaar je repeterende relatie issues? Ben je te kritisch? Herhalen dezelfde issues zich bij nieuwe partners? Ben je bang dat je nooit iemand zal vinden? Voel je je eenzaam, onzeker of niet begrepen? Wil je ervoor zorgen dat jouw volgende relatie meer kans van slagen heeft? Schrijf je dan in voor ‘RETeC voor je relatie workshop’ of de RETeC Retreat in Griekenland.

De RETeC voor je relatie workshop - Wat gaan we doen?

Dag 1: De neuro-wetenschap van emoties

 • Je leert de nieuwste kennis over hoe je emotionele brein werkt.
 • En je leert een nieuwe theorie over hoe emoties ontstaan.

De issues in relaties

 • Je gaat spelenderwijs de fundamenten van hoe emoties ontstaan onderzoeken en oefenen.
 • Je leert hoe emoties problemen veroorzaken in jouw relaties en waarom dit gebeurt.
 • We gaan in op welke thema’s problemen veroorzaken in samenzijn.
 • Waarom geef je jouw partner de schuld van jouw nare gevoelens, en hoe kan je dat anders doen?
 • Het geheim van crisis in een relatie. Hoe kan je de crisis leren ervaren als een belangrijk groeimoment van jezelf?
 • Je leert weer voelen.

Dag 2: Relatie emoties transformeren

 • Oefenen om je eigen relatie issues te onderzoeken.
 • Je gaat ervaren hoe jouw relatie-emotie-voorspel loop in elkaar zit.
 • Onderzoeken wat er nodig is om je begrepen, gesteund en geliefd te voelen.
 • Je leert hoe je jouw relatie-emotie-voorspel loops veranderd in jezelf en bij elkaar.
 • Je leert hoe je (samen) nieuwe voorspellingen maakt.
 • Leert hoe je een relatie toekomst manifesteert.

5 daags retreat in Griekenland

Het 5-daagse RETeC retreat in Griekenland is een bijzondere gebeurtenis. Elke ochtend krijg je, met een aantal andere cursisten, begeleiding op de specifieke thema’s die in jouw relaties terugkerend zijn. Langzaam maar zeker leer je hoe je diepe gevoelens transformeert en zo je reactiepatronen veranderen. Je zal veel beter begrijpen waar jouw reacties vandaan komen en die van je (eventuele) partner. Zodra de gevoelsmatige ‘lading’ verminderd is kun je pas samen werken.

Wanneer dat moment aanbreekt gaan je het hebben over de toekomst die jullie (of jij) wil(len) creëren voor jezelf met betrekking tot relaties. In de namiddag en avond zijn er activiteiten zoals yoga, en ben je vrij om te doen wat je wilt. Doe mee met 5 dagen heling voor jezelf, heling voor je partner (als je die hebt), en heling in de interactie!

Hoe ontstaan relatie gerelateerde emoties?

Vanaf het moment dat we geboren worden, leren we wat intimiteit is, afwijzing, erbij horen, hoe je je als een lief meisje gedraagt, enzovoort. We leren wat intimiteit omvat, wat het verbreekt, hoe we ons dienen te gedragen, wat we niet en wel moeten doen, enzovoort.

Intimiteit raakt ons in onze kern. In positieve zin wanneer het goed gaat en in de meest negatieve zin wanneer het slecht gaat. Wij hebben in ons leven geleerd hoe intimiteit werkt door de belangrijkste voorbeelden in ons leven: onze ouders.

Deze kennis is niet bewust geleerd. We zijn opgegroeid te midden van ons unieke voorbeeld van intimiteit, gevormd door wat er gezegd werd, wat er gedaan werd, wat er juist niet gedaan of gezegd werd, of er fysiek contact was of niet. Dit gold niet alleen voor onze ouders, maar ook voor het grotere systeem van broers, zussen, grootouders, vrienden en vriendinnen, enzovoort.

Al deze talloze ervaringen hebben een conceptuele realiteit gevormd, een realiteit die onbewust onze beslissingen beïnvloedt en bepaald hoe wij het gedrag van onze partner interpreteren en beoordelen. Dit vormt de basis voor misschien wel het belangrijkste aspect van relatieproblemen: relatie gerelateerde emoties. Dit is de stroom van gevoelens die we ervaren door gedrag van onze partner.

Neuro-wetenschappelijk onderzoek

Recent neuro-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gevoelens de belangrijkste factor in ons beslisvermogen spelen. Voor de meeste van ons bevinden de gevoelens die resulteren in emoties, zich voor het overgrote deel buiten ons bewustzijn.

De kern van relatieproblemen

Onbewuste gevoelens spelen een centrale rol in relatieproblemen. Echter wij ervaren deze emoties niet als zijnde van onszelf. Wij ervaren emoties in relaties als een gevolg van de actie of juist in-actie van de ander. En deze ‘vergissing’ zorgt ervoor dat de emotie sterker wordt in plaats van zwakker.

Wanneer relatietherapie niet werkt

Een ander aspect van de rol van relatie-emoties is dat uit onderzoek blijkt dat deze gevoelens niet overruled kunnen worden met onze cognitie, dat wat je snapt en begrijpt. Dat verklaart waarom zoveel relatietherapie, advies en technieken niet werken wanneer het echt nodig is.

Je inleven in het perspectief van de ander. Non-violent communiceren. Denkstijlverschillen omarmen. Begrijpen welke ‘kleur’ jouw partner is. Communicatieadvies. Familieopstellingen, inzicht in jouw hechtingsstijl et cetera. Allemaal zinvolle dingen. Maar als het er echt op aan komt…dan overrulen relatie-emoties wat je weet en snapt.

Hoe zorg je er dan voor dat je het juiste doet op het moment dat het nodig is? Verander deze gevoelens!

Artikelen over RETeC

In de voorjaarseditie 2021 van INZICHT, het vakblad voor NLP kun je meer lezen over hoe onze emoties ontstaan. Journalist en coach Aranka van de Pol heeft een uitstekend artikel geschreven over RETeC.

Relatie blog

Lees ook de artikelen op de relatie blog. Hier staan blogs gebaseerd op echte cases. De moeite waard om te lezen!

Wat is RETeC?

Relatie Emotie Therapie en Coaching (RETeC) is niet hetzelfde als EFT (Emotionally Focussed Therapy). RETeC is gebaseerd op recent neuro-wetenschappelijk onderzoek van o.a. Dr Lisa Barret Feldman. Zij legt haarfijn uit hoe ons emoties ontstaan én dat is niet zoals we geleerd hebben dat ze ontstaan. De bron van onze emoties ligt in een van de belangrijkste functies van ons brein: voorspellen wat er gaat gebeuren. Deze voorspellingen creëren onze emoties.

Voorspellen wat er gaat gebeuren

Onze voorspellingen komen voort uit onbewuste lichamelijke gevoelens. Het blijkt dat een groot deel van ons brein bezig is om informatie te putten uit een tot nu (relatief) onbekend zintuig systeem: interocepsis. Subtiele hartslag veranderingen, of spanningen rondom organen zoals maag, darmen, keel. Of onrust in benen et cetera, worden door het brein nauwkeurig in de gaten gehouden. Het brein koppelt deze (vaak) onbewuste gevoelens aan herinneringen van deze gevoelens. Waarom? Om zo accuraat mogelijk te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.

Wat is RETeC nog meer?

Dit ‘voorspel mechanisme’ van ons brein is heel handig. Omdat we door voorspellingen te maken uitstekend om kunnen gaan met nieuwe dingen en ervaringen. Echter gevoelens kunnen ook gekoppeld worden met ervaringen die consequent de ‘slechtste’ voorspellingen mogelijk maken. En het enige wat wij merken van dit hele proces is de eind-emotie die het creëert.

Onbewust

Een belangrijk aspect hierin is dat wij de emoties en gevoelens die we ervaren niet koppelen aan het verleden. Maar aan wat er in het moment gebeurt. We zijn ons ook niet bewust van wat de oorsprong van de voorspelling is. Ons brein koppelt onze gevoelde ervaring aan de situatie van dat moment.

Door het nauwkeurig modeleren van hoe emoties in ons brein gemaakt worden hebben we een methode kunnen ontwikkelen om met deze neuro-wetenschappelijke kennis te werken. Met RETeC maken we het onbewuste proces bewust. We veranderen de voorspellingen zodat de Relatie Emoties ook veranderen.

Dit is een gamechanger voor hoe ik naar mijn relaties kijk. Ik heb me niet eerder zo zeker van mijn zaak gevoeld.

Esther, voorheen in een lastige relatie

Vragen?

Heb je vragen over 1 van mijn trainingen. Neem gerust contact op, ik help je graag verder.

Contact opnemen

RETeC voor je relatie

Bekijk de video voor een beknopte uitleg over hoe RETeC jouw relatie kan verbeteren. Je kunt aan de RETeC relatie workshop meedoen wanneer je in een relatie zit of juist niet en je kunt alleen of met je partner meedoen.

RETeC Foundation

Bekijk de video voor een korte uitleg over hoe RETeC van toegevoegde waarde is voor je persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Je kunt aan de RETeC Foundation training meedoen wanneer je coach, therapeut, psycholoog, NLP practitioner bent of als je een sprong in je emotionele ontwikkeling wilt maken.

Video testimonials van Kerim

Video testimonials van Aranka

Video testimonials van Majella

Data & Locatie:

De RETeC voor je relatie workshop duurt 2 dagen van 10.00 tot ongeveer 17.00

Locatie
Helmgrasstraat 1, Souterrain, Amsterdam, IJburg

RETeC relatie workshop
20 april en 11 mei
31 mei en 8 juni

RETeC voor je relatie RETREAT Griekenland!
Vraag naar de data
5 daags retreat in Griekenland
Neem contact op voor het programma

Prijsbeschrijving:

RETeC voor je relatie workshop €425,00 individueel, €750,00 met partner.

RETeC Retreat in Griekenland €1200,00 per persoon of €2300,00 samen (Bijkomende kosten: vlucht naar Athene, transfers en hotel. Neem contact op voor een prijsopgave).

Deze bedragen zijn BTW-vrij en dus het netto bedrag. Trainingen zijn vaak aftrekbaar, vraag dit na bij de belastingdienst/ adviseur.

Bij het bedrag zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • De trainingsdagen en ruimte;
 • Koffie, thee en versnaperingen;
 • Syllabus;
 • RETEC Foundation certificaat (indien van toepassing).

Accreditatie

De RETeC workshop is geaccrediteerd door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, NBVH. Dus ook interessant voor therapeuten met relatievraagstukken.

Het hart van relatieproblemen

Als het hart van relatieproblemen wordt gevormd door onbewuste gevoelens en emoties dan moet de oplossing ook daar gezocht worden!

Hoe ontrafel je onbewuste gevoelens van jezelf wanneer je oprecht ervaart dat de ander het probleem veroorzaakt? Wat kan je doen met je eigen gevoelens als je verzwelgt in zelfmedelijden? Gevoelens van afwijzing, onzekerheid, zelftwijfel, of boosheid? Kan je angsten en onzekerheden in een samengesteld gezin veranderen? Heb je hulp nodig om niet meer te reageren vanuit de emotie of je intuïtie? Hoe stop je het gevoel dat je partner de schuld is van de problemen?

Dit zijn zeer lastige problemen. Om de simpele reden dat voor ons, ons gevoel de waarheid is, ongeacht wat de ander daarover zegt. Wil je jouw relatie issues echt veranderen? Schrijf je dan in voor de workshop of het retreat.

Coaching met de RETeC methode

Wil je liever individueel begeleid worden? Dat kan. Geef je op voor relatie coaching. Geef aan dat je relatie coaching wilt.