Gratis teamtest

Bedankt voor je interesse in de teamtest!

Maak jij al deel uit van een uitmuntend functionerend team? Dat zou geweldig zijn. De meeste teams die ik in de afgelopen 15 jaar ben tegen gekomen zijn dit zeker niet. In een uitzonderlijk team zie je niet alleen uitzonderlijk gedrag, maar ook uitzonderlijke resultaten. Resultaten die zelfs als de individuele leden van het team extreem hun best zouden doen, alleen niet bereikt hadden kunnen worden. Samen tot nieuwe hoogten komen noem ik ‘generatief’. In generatieve teams is de som van de delen oprecht meer dan de individuele kwaliteiten samen. Helaas komen teams niet vaak zover. Een enorm gemiste kans wanneer je beseft wat er mogelijk is als je de juiste elementen op het juiste moment aan elkaar weet te smeden.

Werken met een Olympisch team

Tijdens mijn werk met een Olympisch team heb ik van dichtbij mee gemaakt wat er met een team gebeurt als dat team gaat werken met bepaalde teamprincipes in het achterhoofd. Op het moment dat een team van ‘goed’ naar ‘uitzonderlijk’ gaat is het net alsof er een soort ‘magie’ in een team komt, in de geest van de spelers en van de staf. Die magie kan gecultiveerd worden. Dit is jouw eerste stap.

Enige tijd geleden werd ik gevraagd om bij een op het eerste gezicht goed functionerend team te kijken naar de groeimogelijkheden. De manager zei dat het vast lastig zou worden om het team beter te maken, daar de sfeer al zo goed was. Ik vroeg de teamleden of ze met elkaar op het veld zouden willen staan, net zoals in een topvoetbal team. Tot hun eigen verbazing realiseerden zij zich dat ze dit met de meeste teamleden niet wilden. Waarom? De ene persoon was toch iets te onbetrouwbaar in het ‘op tijd afspelen van de bal’, de ander had vaker beloofd ‘om elkaars rug te dekken’, maar dit enkele keren verzaakt, weer een ander ‘liet het afweten op trainingskampen’… De manager realiseerde zich dat de groep medewerkers wel de naam ‘team’ hadden, maar niet zo functioneerden. En dat een groep specialisten bij elkaar, die ongeveer dezelfde doelen nastreven in een zelfde ruimte, geen indicatie is voor de mate waarin er op hoog niveau kan worden samen gewerkt.

Je gaat zo meteen de teamtest doen om te ontdekken of je een geweldig generatief team hebt, of dat je team veel beter zou kunnen functioneren. Je krijgt hiermee de kans om na te denken over wat er nu werkelijk speelt in jouw team. Wil je door gaan op de oude voet? Of wil je de kans grijpen om uit te groeien tot een ‘echt’ team?

Dankzij de sessies zijn we naar elkaar toegegroeid, we zijn een hechter team.

- Manon FlierTeamcaptain Nederlands damesvolleybalteam

Gezonde teams

Wat meet je als je de kwaliteit van samenwerken in kaart wilt brengen? De output van een team? Het enthousiasme? De resultaten? Elk team dient een of ander resultaat te behalen maar wat is de ideale voedingsbodem voor resultaten? Wanneer je de output van een team in kaart wilt brengen om de resultaten van het team te verbeteren en het werkplezier te vergroten spelen een aantal tastbare en minder tastbare zaken een rol. De ‘minder tastbare’ zaken maken het verschil bij gezonde teams.

Over welke minder tastbare zaken hebben we het dan?

  1. In welke mate de teamleden elkaar vertrouwen. Vertrouwen is een wat vaag begrip maar iedereen begrijpt wat de impact is van een gebrek aan vertrouwen in een ander. Je bent op je hoede, zet je niet helemaal in voor de ander, ‘kijkt de kat uit de boom’ enzovoort. De mate van vertrouwen in een team vormt de basis van een gezond team. Omdat het de basis is, is het cruciaal om er voor te zorgen dat vertrouwen geen issue meer is!
  2. Welke ideeën over conflict zijn er bij de teamleden? Zodra er angst in een team is zijn mensen minder open. Angst om afgerekend te worden op je woorden of daden, dat je positie in gevaar kan komen en ga zo maar door. Mensen houden zich dan in en houden dingen voor zichzelf. Zeer ongezond voor een team.
  3. Hoe betrokken en gecommitteerd zijn de teamleden bij elkaars succes? We hebben kunnen vast stellen dat wanneer mensen niet open genoeg zijn, men wel ‘ja’ kan zeggen, maar niet perse ‘ja’ doet. Dit vertraagt de groei en ontwikkeling van een team en kan tot veel frustraties leiden.
  4. In welke mate willen en durven teamleden elkaar te wijzen op elkaars gedrag en nemen de teamleden verantwoordelijkheid en eigenaarschap zonder te wijzen naar anderen. In gezonde teams is er openheid en spreken gelijken elkaar aan.
  5. Als laatste willen we weten of teamleden meer bezig zijn met hun eigen belangen en doelen of de doelen van het team. Vaker dan je zou denken lijkt het alsof teamleden werken aan het gemeenschappelijk belang, terwijl ze bezig zijn met het veilig stellen van eigen belangen.

Ik hou ervan om na te denken over wat er nodig is om het hoogst haalbare te bewerkstelligen. Het zijn ten slotte uitzonderlijke samenwerkingsverbanden die innovatie en groei mogelijk maken op manieren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Soms kan het al genoeg zijn om de vinger op de zere plek te leggen, waardoor het ‘team’ op zijn minst als een ‘echt team’ kan gaan functioneren.

De cultuur

Een team is geen eiland. Sommige teams hebben door omstandigheden problemen. Ziekte, te veel werkdruk, te veel wisseling van de wacht, noem maar op. Al deze zaken kunnen een enkel team negatief beïnvloeden. Vaak zegt het functioneren van een team veel over het functioneren van de organisatie/ onderneming en /of over hoe het team wordt aangestuurd. Wanneer je jouw onderneming beter wilt laten functioneren is het van groot belang om feedback te krijgen over het functioneren van de teams. De test die je gaat doen zal jou waardevolle feedback geven over de kwaliteit van samenwerken en mogelijk over de kwaliteit van leiding geven en de cultuur van de onderneming. Wil je leren hoe je als team en onderneming kunt groeien? Doe dan de test!

Wil jij je team beter laten functioneren? Neem dan direct contact op!

Veel plezier met de test!