Relatie Emotie Therapie en Coaching

Emotie speelt een belangrijke rol in onszelf én in onze relaties. Relatie Emotie Therapie en Coaching werkt met het hart van individuele en relationele problemen. RETeC lost onbewuste, op elkaar geprojecteerde emoties op. Effectief en snel.

Met RETeC onderzoeken we welke emoties ontstaan in relaties. Intieme -, werk -, vriendschaps- en familierelaties. Aan de hand van een nauwkeurig proces traceren we onbewuste voorspellingen die we maken over onszelf en anderen. Over wat er gaat gebeuren of juist niet. We doen dat op zo een wijze dat we deze voorspellingen en daaruit voortkomende emoties structureel kunnen veranderen.

Onze ‘gevoelswereld’ is ontstaan in interactie met onze omgeving. Hoe dat precies gebeurt is recent ontdekt. Deze ontdekkingen hebben geleid tot een uiterst effectieve methode om gevoelens blijvend te veranderen: RETeC.

RETeC voor jezelf of je relatie

We hebben het over gevoelens bij onszelf en belemmerende gevoelens die tussen partners kunnen spelen. Wil jij je minder belemmerd voelen, vrijer? Wil je persoonlijke angsten of onzekerheden voor eens en altijd veranderen? Of uiten jouw issues zich veel meer in interactie, in (intieme) relaties? Verlang je naar een doorbraak in jezelf of je relatie? Wil je ontdekken hoe onbewuste emoties bepalen hoe geliefden elkaar ervaren en benaderen? Voel je je niet gesteund, begrepen of geliefd? Heb je een problematisch (samengesteld) gezin? Verlang je ernaar om ‘goed in je vel te zitten’, je stabiel te voelen, in controle, wat er ook gebeurt? Schrijf je dan in voor de RETeC Foundation training. Wil je met je partner aan je relatie werken doe dan mee met de RETeC voor je Relatie workshop.

De RETeC Foundation, Practitioner en Coaching training

Ben je coach, therapeut of psycholoog en wil je leren hoe je diepgaande gevoelens transformeert bij cliënten? Schrijf je dan in voor de RETeC Foundation training. In drie dagen leer je de basisprincipes van emotionele regulatie en ervaar je intense persoonlijke transformatie. Wil je daarna specialist worden in persoonlijke transformatie? Dan kan je opgeven voor de RETeC practitioner- en coaching training.

Voor wie is deze training

Relatie Emotie Therapie en Coaching is dé methode om emotionele en relationele problemen duurzaam te transformeren. Iedereen die wil leren hoe je emoties ontstaan en hoe je deze kunt veranderen kan meedoen aan deze training.

 • (Relatie) therapeuten/ Familie opstellers. RETeC is nieuw en veranderd je kijk op hoe emoties ontstaan, én hoe onbewuste emoties bepalen hoe partners op elkaar reageren. Een innovatieve manier om cliënten te begeleiden.
 • NLPers/ Coaches/ Psychologen/ Hypnotherapeuten. RETeC is een enorme aanwinst in je vermogen om cliënten te begrijpen en om problemen te analyseren. Daarnaast leer je hands-on tools die je direct kunt gebruiken in je praktijk.
 • Familierecht advocaten en mediators. RETeC helpt je sneller en effectiever bemiddelen en tot een oplossing te komen met cliënten.
 • Persoonlijke ontwikkeling. Ervaar je issues die je ontwikkeling in de weg staan of terugkerende relationele issues? Doe mee met de Foundation training. Je zult verandering ervaren die je niet voor mogelijk hebt gehouden.

Early-Bird kortingen

Klik op de ‘datum’ en ‘soort training’ om jouw plek te reserveren. Indien van toepassing kun je gebruik maken van de early-bird korting.

Emotionele regulatie

Emoties zijn een intrinsiek onderdeel van ons leven. Emoties bepalen of iets fantastisch voelt of hopeloos. De kracht van emotie is enorm. Wanneer we iets voelen, kunnen we erin verdwalen. Gevoelens en emoties bepalen ‘alles’. Ons gevoel is het hart van onze besluitvorming. Denk er eens over na. Als iets ‘goed voelt’ willen we ervoor gaan. Wanneer iets ‘verkeerd voelt’, twijfelen we over wat we moeten doen.

Gezonde emotionele regulatie

Om effectief met onze emoties om te kunnen gaan, hebben we een gezonde emotionele regulatie nodig. Deze regulatie werkt niet altijd zoals zou moeten. Je kunt vastzitten in belemmerende gevoelens en patronen kunnen zich blijven herhalen. Gezonde emotionele regulatie stelt ons in staat om niet vast te lopen in emoties en patronen. Het helpt om beslissingen te nemen die goed zijn voor jou, voor je eventuele partner en gezin. Gezonde emotionele regulatie stelt je in staat om opluchting te voelen, sorry te zeggen, je vrij te voelen…

Waar gaat RETeC over?

RETeC gaat over individuele emotionele regulatie. Met RETeC leer je hoe je ongewenst gedrag en patronen kunt veranderen die voortkomen uit hoe je je voelt! De impact hiervan kan levens veranderend zijn, omdat hoe we ons voelen onze dagelijkse keuzes en beslissingen bepaalt.

RETeC gaat over relationele emotionele regulatie. In relaties kunnen diepe gevoelens naar boven komen. Positieve gevoelens en soms de meest negatieve emoties en gevoelens. Waarom hebben onze relaties zoveel invloed op ons? Waarom kunnen we zo veel van iemand houden en diezelfde persoon tegelijkertijd haten? Emoties! Ongezonde emotionele regulatie is een van de belangrijkste elementen van een verstoord relationeel leven. Met RETeC herontdek je wat je echt voelt en hoe je deel kunt uitmaken van een gezonde relatie. Met RETeC leer je hoe je een liefdevolle relatie kunt creëren.

Nieuwe methode van coaching en therapie

RETeC is ook een nieuwe methode van coaching en therapie. De transformaties met RETeC zijn zo diepgaand dat veel therapeuten en coaches willen leren hoe emotionele regulatie de sleutel is tot diepe en duurzame transformatie. Nieuwe neurologische inzichten over hoe ons emotionele brein werkt hebben geleid tot een nieuwe interventie methode. RETeC is ontstaan uit het modeleren van hoe ons emotionele brein emoties maakt!

Wil je uitzonderlijk effectief worden als coach of therapeut? Geef je dan op voor de RETeC Coach/ therapie opleiding!

RETeC will change the way you think change works!

Familierecht advocaten en mediation

Volgens deelnemers uit het familierecht en mediation is RETeC de missing link in wat je cliënten te bieden hebt. Vooral in situaties waar het juridische niet per se de oplossing biedt en de emoties in de weg lijken te staan.

Cliënten in scheiding zitten vaak in emoties waardoor je als advocaat en/of mediator geen onbekende bent met deze dynamiek. Maar wat doe je met emoties?

Cruciale rol

Emoties spelen een cruciale rol bij scheiding en mediation. Mensen voelen zich gekwetst, onbegrepen, bedrogen. Deze gevoelens hebben veel impact. Bij onderhandelingen over financiën, verdeling en de toekomst van de kinderen kunnen cliënten behoorlijk in verzet zijn waardoor het onderhandelproces soms onnodig pijnlijk is en lang duurt. Beschuldigingen over en weer of onuitgesproken emoties kunnen het proces vertragen. Cliënten nemen deze gevoelens mee in de gesprekken.

Onzekere toekomst

De onzekerheid van een mogelijke scheiding creëert ook angstige en onzekere gevoelens bij cliënten. Heb ik straks genoeg geld? Waar gaan we wonen? Hoe gaan we om met de kinderen? Ook deze gevoelens zijn aanwezig bij het vinden van oplossingen en verdienen aandacht.

Je weet ook dat cliënten met kinderen nog jaren aan elkaar verbonden zullen zijn en dat het cruciaal is dat er goede afspraken gemaakt worden. Onderhandelingen zijn van groot belang om een plan te maken waar iedereen echt achter staat. Maar hoe doe je dat met al deze gevoelens bij beide cliënten? Door te leren hoe je met de essentie van al deze problemen om kunt gaan, namelijk op elkaar geprojecteerde emoties!

Emoties en scheiden

Stel je voor dat je een methode kunt hanteren die helpt om mensen te laten ervaren dat hun gevoelens in veel gevallen niet veroorzaakt worden door de ander, maar onbewust ontstaan uit ervaringen uit het eigen verleden. Stel je voor dat je communicatiemiddelen hebt om een bemiddeling of onderhandelingen met minder emotie te laten verlopen? Hoe zou het zijn als je effectieve tools hebt om cliënten te helpen hun eigen gevoelens anders te beschouwen en niet meer te projecteren op de partner, zodat er als het ware ont-schuldigd kan worden?

Hoe doeltreffend en functioneel zou het zijn als je een sfeer kunt creëren waarin er ruimte ontstaat voor cliënten om werkelijk naar elkaars wensen en behoeften te luisteren, zonder gehinderd te worden door hun eigen emoties?

Relatie Emotie Therapie en Coaching

Als familierechtadvocaat en mediator praat je uiteraard al wel over emoties en patronen. Met RETeC doe je dat op een ander niveau dan je gewend bent. Je leert met RETeC hoe je je cliënt(en) emoties en gevoelens anders kunnen beschouwen. In plaats van te projecteren op de ander gaan cliënten beseffen dat de bron van hun gevoelens bij henzelf ligt. Dit opent de weg naar een geheel andere dialoog en houding. Je kunt hiermee ruzie voorkomen, onderhandelingen vergemakkelijken en cliënten helpen na te denken over de gezamenlijke toekomst. M.b.v. de RETeC methode leer je bewustzijn te creëren over waar emoties en gevoelens vandaan komen. Je helpt je cliënten om meer in contact te staan met hun eigenlijke behoeften en belangen. En je biedt cliënten op een organische wijze de mogelijkheid om uit hulpeloosheid en machteloosheid te komen.

Je kunt cliënten laten ervaren dat ze vanuit hun eigen gevoelens voorspellingen aan het creëren zijn en dat deze voorspellingen veelal gebaseerd zijn op gevoelens uit het eigen verleden. Hierin een ommekeer bewerkstelligen zorgt voor een opener houding van cliënten en reguleert de emoties in het proces.

Het effect van RETeC

Dit alles zorgt ervoor dat onderhandelingen soepeler verlopen, dat er meer begrip ontstaat, dat het grotere belang meer omarmd kan worden. Er is minder weerstand en verzet. Angstige of boze gevoelens zullen verminderen en bereidwilligheid kan toenemen. Uiteindelijk kun je hiermee sneller een gezondere dynamiek helpen creëren en je leert zelf ook beter omgaan met verstoorde dynamieken. Vanuit een gezondere dynamiek kunnen cliënten hun doelen betere bereiken.

Wat biedt RETeC je?

 • Nieuwe communicatiemiddelen specifiek gericht op (belemmerende) gevoelens en emoties.
 • Je leert hoe je diepgaande gevoelens communicatief transformeert. Bij zowel individuele cliënten als in de dynamiek van een bemiddelingsgesprek.
 • Een methode om te interveniëren in de emoties via het lichaam. Je emoties ontstaan in je lijf. Deze wetenschap is nieuw en biedt zeer veel mogelijkheden. Dit inzicht helpt jou als professional én het helpt je cliënten.
 • Onderhandelingen worden vergemakkelijkt doordat emoties echt temperen. RETeC helpt omdat het mensen bereidwilliger maakt.
 • Je draagt bij aan de vorming van een gezondere lange termijn relatie.

De RETeC Foundation training - 3 dagen

De RETeC Foundation training duurt drie dagen. Hieronder een beknopte opsomming van van de onderwerpen die behandeld zullen worden.

Dag 1: De neuro-wetenschap van emoties

 • Je leert de nieuwste kennis over hoe je emotionele brein werkt.
 • En je leert een nieuwe theorie over hoe emoties ontstaan.
 • Je gaat spelenderwijs de fundamenten van hoe emoties ontstaan onderzoeken en oefenen.
 • Je onderzoekt je eigen patronen in relaties.
 • Je onderzoekt je eigen gevoelens en leert waar deze vandaan komen.

Dag 2: Relatie problematiek in kaart brengen

 • Welke basis issues kunnen ontstaan in relaties?
 • Wat zijn de problemen van een samengesteld gezin?
 • Waarom geven wij elkaar de schuld van onze gevoelens?
 • Het geheim van crisis in een/ je relatie.
 • Opnieuw leren voelen.
 • Je transformeert patronen in jezelf en patronen in je relaties.
 • Je leert hoe je anderen kunt begeleiden bij het transformeren van diepe gevoelens en patronen.

Dag 3: Relatie emoties transformeren

 • Je onderzoekt eigen relatie issues.
 • Je onderzoekt eigen problematische patronen.
 • Je leert hoe je relatie-emotie-voorspelling loops in kaart brengt.
 • Je leert hoe je relatie-emotie-voorspelling loops verandert, bij jezelf en elkaar.
 • Je veranderd patronen in jezelf die al (vele) jaren spelen.
 • Je ontdekt hoe je samen nieuwe voorspellingen maakt.

Concepten en emoties

Vanaf de seconde dat wij geboren worden hebben we geleerd gekregen wat alles ‘is’ en betekent. Neem bijvoorbeeld ‘intimiteit’. Door het gedrag in je directe omgeving heb je geleerd ‘hoe je intiem doet’, ‘wat intimiteit verbreekt’, ‘hoe je je hoort te gedragen in samenzijn’, ‘wat je niet hoort te doen’ en ga zo maar door. Intimiteit raakt ons in onze kern. In positieve zin wanneer het goed gaat en in de meest negatieve zin wanneer het slecht gaat. Wij hebben in ons leven geleerd hoe ‘samenzijn’ werkt door de belangrijkste voorbeelden in ons leven: onze ouders.

Concepten en emoties

We hebben dit niet bewust geleerd. Soms is ons verteld hoe dit werkt. Maar het grootste deel van de tijd zijn wij midden in ons unieke voorbeeld van intimiteit opgegroeid. Door wat er gezegd werd, gedaan werd. Wat er niet gedaan of gezegd werd. Of er aangeraakt werd of niet. En niet alleen van onze ouders. Ook het grotere systeem, van broers, zussen, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen en ga zo maar door.

Al die duizenden ervaringen hebben een conceptuele werkelijkheid gevormd. Een onbewust idee, welke zich uit in hoe wij ons voelen. En deze conceptuele werkelijkheid vormt de basis voor mogelijk het belangrijkste aspect van relatieproblemen. Relatie gerelateerde emoties!

Neuro-wetenschappelijk onderzoek

Recent neuro-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat emoties mogelijk de belangrijkste factor in ons beslisvermogen spelen. Voor de meeste van ons bevinden deze gevoelens zich voor het overgrote deel buiten ons bewustzijn.

Onbewuste gevoelens spelen een centrale rol in relatieproblemen. Echter wij ervaren deze emoties niet als zijnde van onszelf. Wij ervaren emoties in relaties als een gevolg van de actie of juist in-actie van de ander. Dat is echter een ‘vergissing’ van ons emotionele brein. Wat we voelen wordt gekoppeld aan de ander, echter wat we voelen hoeft helemaal niet veroorzaakt te worden door de ander…

Wanneer relatietherapie niet werkt

Uit onderzoek blijkt dat emoties niet overruled kunnen worden met onze cognitie. Dat verklaart waarom zoveel relatietherapie, advies en technieken niet werken, als het echt nodig is. Wanneer is dat? Als het emotioneel wordt!

Wanneer therapie niet werkt

Je inleven in het perspectief van de ander. Non-violent communiceren. Denkstijlverschillen omarmen. Begrijpen welke ‘kleur’ jouw partner is. Communicatieadvies. Familieopstellingen. Inzicht in jouw hechtingsstijl et cetera. Allemaal zinvolle dingen. Maar als het er echt op aan komt…dan overrulen relatie-emoties dat wat je weet en snapt. Lees hier meer over op de ‘relatie’ blog.

Artikelen over RETeC

In de voorjaarseditie 2021 van INZICHT, het vakblad voor NLP kun je meer lezen over hoe onze emoties ontstaan. Journalist en coach Aranka van de Pol heeft een uitstekend artikel geschreven over RETeC.

Wat is RETeC?

Relatie Emotie Therapie en Coaching (RETeC) is niet hetzelfde als EFT (Emotionally Focussed Therapy). RETeC is gebaseerd op recent neuro-wetenschappelijk onderzoek van o.a. Dr Lisa Feldman Barret. Zij legt haarfijn uit hoe ons emoties ontstaan én dat is niet zoals we geleerd hebben dat ze ontstaan. De bron van onze emoties ligt in een van de belangrijkste functies van ons brein: voorspellen wat er gaat gebeuren.

Voorspellen wat er gaat gebeuren

Het blijkt dat een groot deel van ons brein bezig is om informatie te putten uit een tot nu (relatief) onbekend zintuig systeem: interocepsis. Subtiele hartslag veranderingen, of spanningen rondom organen zoals maag, darmen, keel. Of onrust in benen et cetera, worden door het brein nauwkeurig in de gaten gehouden. Het brein koppelt deze (vaak) onbewuste gevoelens aan herinneringen van deze gevoelens. Waarom? Om zo accuraat mogelijk te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.

Wat is RETeC 2?

Dit ‘voorspel mechanisme’ van ons brein is heel handig. Omdat we door voorspellingen te maken uitstekend om kunnen gaan met nieuwe dingen en ervaringen. Echter gevoelens kunnen ook gekoppeld worden met ervaringen die consequent de ‘slechtste’ voorspellingen mogelijk maken. En het enige wat wij merken van dit hele proces is de emotie die het creëert.

Onbewust proces

Een belangrijk aspect hierin is dat wij de emoties en gevoelens die we ervaren niet koppelen aan het verleden. Maar aan wat er in het moment gebeurt. We zijn ons ook niet bewust van wat de oorsprong van de voorspelling is. Ons brein koppelt onze gevoelde ervaring aan de situatie of persoon van dat moment.

Door het nauwkeurig modeleren van hoe emoties in ons brein gemaakt worden hebben we methoden kunnen ontwikkelen om met deze neuro-wetenschappelijke kennis te werken. Met RETeC maken we het onbewuste proces bewust. We veranderen de voorspellingen zodat de emoties blijvend veranderen.

De RETeC practitioner training - 7 dagen

De RETeC practitioner certificering is een 7 daagse training en de vervolgtraining na de Foundation training.

Tijdens het RETeC Practitioner programma leren de deelnemers, gevorderde interventietechnieken met zowel individuen als koppels (en teams). 

Er wordt gewerkt aan individuele belemmerende patronen en relationele patronen. Je onderzoekt je eigen belemmeringen die op kunnen treden tijdens het werken met diepe gevoelens en wat dit betekent in hoe je daar mee om kunt gaan. Daarnaast leer je een framework om RETeC in te zetten in de dynamiek van verstoorde relaties en relatiecrisis.

Er ligt veel nadruk op de individuele transformatie in het samenzijn. Dat maakt RETeC een uitermate geschikte methode voor relatie- en persoonlijke vraagstukken. We werken aanvankelijk buiten de belemmerende dynamiek van de relatieproblemen. RETeC bij relatieproblemen wordt initieel individueel ingezet, dus niet zoals in de dynamiek van klassieke relatietherapie waarbij met beide partners tegelijk gewerkt wordt.

Tussen de opleidingsdagen door vinden er online intervisie momenten plaats. De RETeC Practitioner opleiding benadrukt de persoonlijke ontwikkeling van therapeuten en coaches. Je leert overigens werken met gevoelens in de breedste zin van het woord, dus niet alleen met relatie gerelateerde gevoelens.

Het doel

Het doel van RETeC Practitioner is om therapeuten en coaches (of mensen die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken) inzichten en middelen aan te bieden om diepgaande en hardnekkige patronen te helpen transformeren. Ondanks de vele pogingen blijven sommige patronen terugkeren met behoorlijke impact op het (relationele) leven van de cliënt. Tijdens de RETeC Practitioner training  onderzoek je de oorzaak en kern van de issues en leert je hoe je duurzaam en effectief kunt interveniëren bij de individuele gevoelens die de issues veroorzaken. RETeC is uitermate geschikt voor zowel individuele begeleiding als relatie begeleiding. De opleiding wordt afgesloten met een certificering.

RETeC practitioner

3 dagen RETeC Foundation
2 dagen RETeC Advanced 1
2 dagen RETeC Relatie 1
1 dag RETeC Relatie 2
2 dagen RETeC Advanced 2

De RETeC Coach/ Therapeut training - 7 dagen

Na de practitioner training kan je de 7 daagse RETeC Coach certificering opleiding volgen.

Je leert tijdens de Foundation en de Practitioner training uitzonderlijke verander methoden voor individuele- en relationele emotionele regulatie. Tijdens de 7 daagse RETeC Coach training leer je daar bovenop de belangrijkste modellen om uitzonderlijke resultaten als coach, therapeut of psycholoog te verwezenlijken. In totaal behelst deze training 17 dagen waarin je een unieke en zeer effectieve verander methode leert én je deze leert van een senior coach, trainer met zeer veel ervaring.

Tijdens de RETeC Coach certificering training gaan we specifiek in op gevorderde coach aspecten:

 • Werkmodellen: Wat zijn effectieve coachmodellen (metamodellen) die je helpen bij het analyseren, richten en sturen van coach interventies?
 • Gezondheidsmodellen en interventies: Welke interventiemethoden kun je inzetten bij gezondheidsklachten? Hoe gebruik je ze? Wanneer?
 • RETaC, ankeren en conditionering: een nieuwe kijk op klassieke conditionering en emotionele regulatie. Je leert de conditionering van onze Interocepsis begrijpen en hoe ermee te werken.
 • Conflictmodellen: RETaC en conflict regulatie.
 • Traumamodellen: RETaC en trauma, fobie en fysieke problemen.
 • NIEUW – Emotionele modellen: Werken met emoties lijkt in soms gevallen vanzelfsprekend. Onderzoek naar emotionele regulatie heeft echter ‘nieuwe’ zeer relevante emoties aan het licht gebracht voor een gezond en welvarend leven! We zullen die nieuwe emoties verkennen en hoe je ermee kunt werken.

Accreditatie

De RETeC Foundation training, de RETeC Practitioner training én de RETeC voor je relatie workshop zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, NBVH.

We hebben accreditatie aangevraagd bij de Orde voor Familierecht advocaten en mediators.

Wassili haalt het beste uit mensen en uit dit materiaal! Ik vind hem een fantastische trainer.

Lucas Derks, PhD

Vragen?

Heb je vragen over 1 van mijn trainingen. Neem gerust contact op, ik help je graag verder.

Contact opnemen

RETeC voor Relationele en emotionele problemen

Hoe kan RETeC jouw relaties verbeteren? Je kunt aan de RETeC relatie workshop meedoen wanneer je in een relatie zit of juist niet en je kunt alleen of met je partner meedoen.

RETeC voor Professionals

Hoe kan RETeC van toegevoegde waarde zijn voor je professionele ontwikkeling? Je kunt aan de RETeC Foundation training meedoen wanneer je coach, therapeut, psycholoog of NLP practitioner bent.

Interview met Jos van Boxtel over de RETeC methode.

Jos is zeer ervaren hypnotherapeut, trainer en auteur. Hij heeft veel kennis van therapeutische en coachende methodieken. Jos beschrijft zijn persoonlijke- en professionele ervaringen met de RETeC methode in dit interview. De moeite waarde om te beluisteren.

Kerim (Life Coach) over zijn ervaring met de RETeC practitioner

Aranka over de RETeC Practitioner training

Kerim over de RETeC Foundation training

Aranka over de RETeC foundation training

Majella over de RETeC foundation training

Data & Locatie:

De RETeC Foundation training duurt drie dagen van 09.30 tot ongeveer 17.00

Locatie
Helmgrasstraat 1, Souterrain, Amsterdam, IJburg

Trainingsdata

RETeC Foundation Amsterdam 2024
14, 15, 16 maart
19, 20, 21 september

RETeC Foundation Poros, Griekenland 2024
5, 6, 7 september, Poros
Geweldige lokatie, vakantie en leren!

RETeC practitioner Amsterdam 2024
2, 3 februari
2, 3 maart
27 maart (online)
13, 14 april

RETeC practitioner Griekenland 2025
24-30 mei, Poros
7 dagen training met gelijkgestemden op een geweldige plek

Lees Geluk is deprimerendDoe vooral de oefeningen!

RETeC coach
Wil je RETeC coach/ therapeut worden? Dat kan! De RETeC coachopleiding bestaat uit: De Foundation training, de Practitioner training + 7 dagen Coach training.

RETeC Coach Certificering Amsterdam 2024
21, 22 juni
13, 14 september
11, 12 , 13 oktober

RETeC Coach Certificering Griekenland 2025
Data binnenkort – september, Poros

RETeC Foundation trainers training

Heb je de practitioner training gedaan en interesse om de foundation training te geven? Neem dan contact op over de trainers training.

Prijsbeschrijving:

RETeC Foundation training: € 910,00
Amsterdam training – early bird – € 830,00
RETeC Practitioner training: € 1949,00
Amsterdam training- early bird € 1780,00
RETeC Coach certificering: € 1780,00
Amsterdam training- early bird € 1600,00

Early-Bird kortingen

De early-bird kortingen zijn geldig tot 2 maanden voorafgaand aan de start datum van de training.

Alle bedragen zijn BTW-vrij en dus het netto bedrag. Trainingen zijn vaak aftrekbaar, vraag dit na bij de belastingdienst/ adviseur. De trainingen in Griekenland zijn € 100,00 duurder i.v.m. bijkomende kosten.

Bij het bedrag zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • De trainingsdagen en ruimte;
 • Koffie, thee en versnaperingen;
 • Syllabus;
 • RETEC Foundation certificaat.

Het hart van relatieproblemen

Als het hart van relatieproblemen wordt gevormd door onbewuste gevoelens en emoties dan moet de oplossing ook daar gezocht worden!

Hoe ontrafel je onbewuste gevoelens van jezelf wanneer je oprecht ervaart dat de ander het probleem veroorzaakt? Wat kan je doen met je eigen gevoelens als je verzwelgt in zelfmedelijden? Gevoelens van afwijzing, onzekerheid, zelftwijfel, of boosheid? Kan je angsten en onzekerheden in een samengesteld gezin veranderen? Heb je hulp nodig om niet meer te reageren vanuit de emotie of je intuïtie? Hoe stop je het gevoel dat je partner de schuld is van de problemen?

Dit zijn zeer lastige problemen. Om de simpele reden dat voor ons, ons gevoel de waarheid is, ongeacht wat de ander daarover zegt. Doe mee met de RETeC Foundation training om je eigen patronen te transformeren en te leren hoe onbewuste patronen van anderen veranderd.

RETeC voor je relatie workshop

Wil alleen je eigen gevoelens en relatie patronen transformeren? Wil je dat alleen doen of samen met je partner? Doe dan mee met de 2 daagse RETeC voor je relatie workshop. Een 2 daagse intensieve workshop om patronen in je relatie te doorbreken. Ga hier naar de pagina.

Individuele coaching met RETeC

Wil je liever individueel begeleidt worden? Alleen of met je partner? Wil je ontdekken wat het geheim achter relatieproblemen is? Ben je nieuwsgierig naar welke verborgen informatie er achter jouw eigen gevoelens zit? Wil je jezelf de kans geven om je te bevrijden uit negatieve gevoelens over jezelf of de ander? Zou je willen ontdekken welke verborgen schat er op jou ligt te wachten achter de pijn die de relatie veroorzaakt? Geef je dan op voor RETeC Coaching.