AlgemeenBlogCoachingGeluk

Psychologica

By 13 januari 2018 maart 17th, 2023 No Comments

Psychologica

Wij zijn wonderlijke wezens en soms moeilijk te doorgronden. Onze beweegredenen zijn vaak onbegrijpelijk en onze redenaties niet altijd logisch. Toch is onze mentale-emotionele manier van conclusies trekken logischer dan je zou verwachten. Het probleem begint met een vergissing: namelijk dat onze externe wereld volgens dezelfde logica functioneert als onze innerlijke wereld. Psychologica!

Wat betekent ‘psyche’ eigenlijk?

Om ‘psychologica’ beter te begrijpen, is het zinvol om de betekenis van psycho-logica onder de loep te nemen.  ‘Psyche’ gaat kortweg over de geest. De psyche beslaat alles wat je denkt, wilt en voelt. Het onbewust handelen valt ook onder de ‘psyche’. Je psyche beschrijft in essentie wat je denkt en voelt en deze elementen bepalen hoe je tegen het leven aankijkt. Aangezien wat je denkt, wilt en voelt, maken wie je bent, betekent de ‘psyche’ het functioneren van je innerlijk. Innerlijk in de zin van jouw innerlijke wereld, hoe jij de wereld beleefd op jouw eigen unieke manier.

En wat is ‘logica’ precies?

Logica gaat over de regels die we gebruiken om onze redeneringen te onderbouwen. Met behulp van onze logica ‘verklaren’ we ons gedrag. We doen iets en zeggen, ‘o dat komt daardoor’. We gebruiken een (onbewuste) regel die we ooit geleerd hebben om te verklaren wat we doen of juist niet doen. We doen dit om te verklaren wat we voelen, en als we ons gek gedragen en ga zo maar door. 

Snap jij je innerlijke wereld?

Welbeschouwd zijn wij behoorlijk arm opgevoed en geschoold wat betreft het begrijpen van onze eigen en elkaars innerlijke wereld. Ons scholingssysteem beloont ons hoofdzakelijk op hoe wij geleerde informatie reproduceren. Logische informatie! Als we dat lang genoeg doen, slim genoeg zijn en geluk hebben, leren we verbanden leggen en logische conclusies trekken. Maar tijdens dit leerproces vinden er ook andere processen plaats. Onze emotionele wereld en ons probleem oplossend vermogen ontwikkelen zich. We ontdekken hoe sociale interacties werken. Hoe we keuzes kunnen maken. Hoe we omgaan met autoriteit en welke betekenis we bijvoorbeeld aan geld geven en ga zomaar door. Alleen krijgen we hier meestal geen les over.

Onlogische emoties

Wordt ons geleerd hoe om te gaan met afwijzing, kritiek en tegenslag? Wordt ons geleerd om te begrijpen wat de bedoeling is van onze emoties? Krijgen we les in hoe we bijvoorbeeld verbinding met anderen te maken? NEE. Al deze cruciale elementen moeten ‘gebeuren’, een soort vanzelf plaatsvinden. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk?

Innerlijke logica

Onze gevoelens zijn verwarrend en geven ons soms tegenstrijdige informatie. We kunnen boos worden over ‘niets’ en depressieve gevoelens hebben zonder dat we weten waarom. Je kunt je afgewezen voelen terwijl er geen enkele aanwijsbare reden voor is. Je doet soms dingen waarvan je achteraf denkt ‘waarom heb ik me zo gedragen’?

Toch heeft onze innerlijke wereld ook een ‘logica’. Alleen onze innerlijke logica werkt anders dan de logica die we op school krijgen geleerd. Onze innerlijke logica gaat niet van A naar B en dan C, maar soms van Z, naar D en dan weer naar Z en dan naar C. Onze innerlijke logica is voor onszelf al lastig te volgen. En de wereld om ons heen probeert volgens hun eigen logica te verklaren waarom je doet wat je doet. De praktijk wijst uit dat velen van ons vrijwel geen idee hebben hoe onze innerlijke logica werkt. Toch is deze kennis cruciaal voor je ontwikkeling omdat wij voor een heel groot deel onze keuzes baseren op onze ‘volledig irrationele’ innerlijke wereld.

Psychologica

Het is mijn ervaring dat juist wanneer er iets veranderd, wanneer er iets gebeurt wat je niet wenst of verwacht, onze innerlijke logica begint te spreken. Emoties, onbestemde gevoelens, lastige interacties, weerstand, onzekerheid om er een paar te noemen, kunnen dan de kop op steken. Ervaringen waar we geen grip op lijken te hebben. We hebben er vaak geen grip op omdat deze gevoelens soms ‘zomaar’ lijken te ontstaan, zonder enige ‘logica’. Toch is er wel degelijk een innerlijke logica. Een ‘logica’ die structuur kan bieden ten tijden van onrust en verandering: ‘psycho-logica’. Onze innerlijke wereld heeft ook wetten en ‘stappen’. Ze zijn alleen anders dan die van de ‘externe wereld’, ze zijn ‘psycho-logisch’.

Betekenis

Wat is het geheim achter het blootleggen van onze innerlijke logica? BETEKENIS! Wij mensen duiden, maar misschien nog wel belangrijker, ons brein, duid alles. Al onze ervaringen, leuk of niet leuk worden door onszelf geduid. Het geheim van onze innerlijke logica is dat wij allemaal onze eigen unieke betekenis geven aan onze ervaringen. Betekenis is een cruciaal element van onze gevoels wereld. Ons brein koppelt gevoelens aan ervaringen en trekt dan conclusies. Dus stel dat je gepest bent op de lagere school. Je ging naar school en om een of andere reden besloot iemand of een groepje om jou te pesten. Na die eerste ervaring had je ineens buikpijn als je naar school moest. Jaren later heb je die buikpijn nog steeds als je in groepen bent of iets moet presenteren, en voordat je het weet voel je je emotioneel en wil je weg uit de situatie. Jouw brein associeert onbewust je huidige buikpijn met de buikpijn van vroeger en koppelt zo de betekenis van de buikpijn aan bijvoorbeeld afwijzing. Totaal onlogisch nu en je vind misschien zelfs ook dat je niet moet zeuren maar de gevoelens in je lichaam zijn moeilijk te negeren of overrulen. Het is toch niet logisch dat die herinneringen uit het verleden je gedrag nu bepalen? En toch gebeurt het. Voordat je het weet voel je je onzeker of afgewezen.

Invloed op je psycho-logica

Kan je leren hoe jij betekenis hebt gekoppeld aan de ervaringen die je hebt gehad? En wil je leren hoe je invloed kan krijgen op die onlogische innerlijke wereld? Wil je meer begrijpen over hoe jouw innerlijke psychologica werkt? Begin dan met het lezen van het aangrijpende boekje van Viktor FranklDe zin van het bestaan’. In een wereld vol verandering kan betekenis een baken van stabiliteit zijn.

Betekenisvolheid

Wil je leren hoe je de kennis van Viktor Frankl toepast in je eigen leven? Schrijf je dan in voor een van de trainingen waar je alles leert over jouw eigen psychologica. Alles? Dat is niet logisch…bijna alles dan.

Je kunt meedoen aan Toegang tot je eigen genialiteit (TEG) om te leren hoe je jezelf kunt leiden en werkelijk ‘alles’ leert over betekenis en onze psyche. TEG is misschien wel een van de weinige trainingen in de wereld waar ‘betekenis’ diepgaand wordt geanalyseerd en je ontzettend veel leert over de psychologica van betekenis. Van wat ‘betekenisvolheid’ is tot hoe je leert jouw betekenis te beïnvloeden. Of Veerkracht & weerbaarheid. Dit is bij uitstek de training om jouw belemmerende betekenissen te veranderen en je krachtig te maken.

Depressieve gevoelens

Blijf je liever thuis? Lees dan mijn boek: Geluk is deprimerend. In dit boek ontdek je een wereld van logische onlogische conclusies die mensen kunnen trekken en zo depressief worden. En je krijgt handvatten om dit proces om te draaien.

Wassili Zafiris

Leave a Reply