Opleiding Depressie & Levenslust Coach

De opleiding Depressie en Levenslust Coach is dé opleiding waar je leert om het innerlijk landschap van depressie bloot te leggen én te transformeren.

De eerste certificeringsopleiding voor coaches én therapeuten in Nederland! Word ook Depressie & Levenslust coach!

Depressie komt meer voor dan je denkt

Depressie is zo gewoon als de griep. De verwachtingen zijn dat het de belangrijkste ziekteoorzaak zal zijn de komende jaren (bron: World Health Organization- WHO). 

Sommige mensen denken onterecht dat depressie voornamelijk het domein van therapie of psychiatrie is. Echter een burn-out bijvoorbeeld, gaat vaak samen met depressieve symptomen. En veel gevoelens van ontevredenheid kunnen te maken hebben met onderliggende depressieve gevoelens. Dat betekent dat aanverwante disciplines (zoals coaching) zonder dat men dit beseft, ook in aanraking komen met depressieve cliënten.

Voor coaches en (hypno) therapeuten

Ondanks dat therapeuten en coaches goed opgeleid kunnen zijn blijkt effectief werken met depressieve cliënten vaak een uitdaging. Dat komt omdat bestaande methoden gebaseerd zijn op vooronderstellingen over hoe depressie ontstaat, het brein en de medische uitleg van depressiviteit.

Bij de Depressie & Levenslust Coach opleiding leer je vanuit andere aannames effectief interventies toepassen. Interventies die leiden tot het ontstaan van opgewektheid, zin en levenslust. Wil je leren hoe je dat doet? Schrijf je dan in voor de opleiding!

Certificering

Heb je al een NLP master achtergrond of aanverwant? Werk je al als (gecertificeerd) coach of therapeut en wil je leren hoe je met complexe problemen effectief omgaat? Wil je deel uitmaken van een groep gespecialiseerde coaches die het verschil zullen maken? Neem dan contact op over de mogelijkheden om je in te schrijven voor deze uitermate inspirerende training!

Voor de Internationale Coach Federatie (ICF) heeft Wassili al workshops gegeven over zijn nieuwste werk in Nederland en Griekenland.

Certificering niveaus

1. Associate Certified Depression Coach – ACDC
Je hebt voldaan aan de toelatingseisen. Deelgenomen aan alle dagen van de opleiding en voldaan aan de basis criteria van de depressie coach opleiding. Je hebt gedurende de opleiding inzicht getoond en flexibiliteit in het toepassen van de technieken. De technieken heb je toegepast op jezelf en blijk gegeven van zelf-reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Je hebt de certificering met minimaal 3 van de 5 punten behaald.

2. Senior Certified Depression Coach – SCDC
Je hebt het ACDC certificaat behaald en een aanvullende opleiding gedaan (in overleg) én kunt 40 coach uren aantonen. Je hebt 3 tot 5 mentor gesprekken gevolgd én tijdens een demonstratie minimaal 3+ van de 5 punten gescoord.

3. Professional Certified Depression Coach – PCDC
Je bent in bezit van het SCDC certificaat én hebt de depressie coach opleiding nogmaals doorlopen (met korting). Je hebt het mentor programma gevolgd én je kunt aantonen dat je over de juiste kennis, techniek en houding beschikt. Tevens kun je 80 coach uren aantonen. Tijdens de demonstratie heb je minimaal 4 gescoord. Dit Certificaat is 3 jaar geldig. Indien je aan alle eisen voldoet en wilt doorgroeien naar het PCDC certificaat vraag dan naar het mentor programma dat hiermee samenhangt.

Voorlopige certificering
Je hebt de opleiding doorlopen en tijdens de certificering blijkt dat e.e.a. aan kennis, ervaring of attitude ontbreekt of je hebt de certificering met minder dan 3 van de 5 punten doorlopen.

Er zal dan advies gegeven worden over aanvullende eisen. De ‘echte’ certificering zal plaatsvinden wanneer aan de aanvullende eisen voldaan is.

Het doel van de opleiding

De Depressie & Levenslust coach opleiding en het hiermee samengaande boek ‘Geluk is Deprimerend’, hebben tot doel om coaches en therapeuten te ondersteunen om zeer effectief te kunnen werken met de grote en vaak niet onderkende groep depressieve en sombere cliënten.

Nieuwe methoden en technieken

De opleiding Depressie en Levenslust coach biedt therapeuten en (gevorderde) coaches nieuwe inzichten en technieken aan. Een van deze inzichten is het besef van een ‘innerlijk landschap’.

Innerlijk landschap

Ieder mens functioneert in een ‘uiterlijk landschap’, de wereld waar wij ons in begeven om ons heen. En we functioneren tegelijkertijd in een ‘innerlijk landschap’. Een ‘wereld in ons’. Tijdens de opleiding ontdek je dat het innerlijk landschap van een persoon met depressie anders is dan bij een persoon zonder depressieve klachten. Dit is belangrijk voor de therapeut of coach omdat je direct met het innerlijk landschap kunt werken. Zo kom je sneller bij de kern en snap je beter waarom iemand zich depressief kan voelen.

Deze inzichten zijn ook voor de omgeving van de client relevant. Zo krijgen naasten van mensen met depressie (en zij die werken met deze groep) inzicht in de mindset van een sombere geliefde, familielid, vriend, collega of cliënt. Dit laatste is cruciaal voor de gedeprimeerde en zijn omgeving.

Het depressieve landschap geeft ook een unieke inkijk in de mentale emotionele processen die essentieel zijn om levenslust te kunnen doorgronden.

Therapeut of Coach?

De eerste groep depressie coaches zijn in januari 2013 gecertificeerd. De Depressie en Levenslust coach opleiding wordt gegeven door NLP Master trainer en neuro-semantiek trainer Wassili Zafiris. Hij is ontwikkelaar van de methode en technieken om met (chronische) somberheid te kunnen werken.

Wassili heeft ‘wat we weten’ over geluk en depressiviteit ‘ge-hermodelleerd’. Hij heeft de hieruit voortgekomen kennis gebruikt om een nieuwe methode te ontwikkelen. Zijn aanpak schijnt niet alleen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van depressie en somberheid. Zijn methode biedt ook een scala nieuwe technieken aan om te werken met cliënten die lijden aan somberheid.

Therapie of Coaching?

De opleiding is uniek omdat ze niet ontstaan is uit de therapeutische- maar uit de coaching filosofie. Dit heeft onder andere tot het ontstaan van oplossingsgerichte interventietechnieken bij depressie geleidt. Technieken die een hoge mate van effectiviteit blijken te hebben.

Gedurende de opleiding worden aannames over depressie en haar ontstaansgeschiedenis ter discussie gesteld. Vanuit een andere invalshoek kijken we naar de ontstaansgeschiedenis van depressie, depressie als ‘ziektebeeld’ en de begeleidingsmethoden.

Onderzoek

Wassili Zafiris deed 7 jaar onderzoek naar depressie en wist verrassende zaken bloot te leggen over hoe depressie tot stand komt, wat de oorzaken zijn en hoe je effectief kunt werken met depressie.

Geluk is Deprimerend

Zijn bevindingen heeft hij opgeschreven in zijn boek Geluk is Deprimerend (2016). Sinds 2019 ligt de Engelse versie Happiness is Depressing in de winkel. Tijdens de opleiding Depressie en Levenslust coach worden aannames onderzocht over wat depressie is, hoe het ontstaat en hoe je ermee zou kunnen werken. De inzichten en methoden die aangeboden worden zijn toepasbaar voor therapeuten en (gevorderde) coaches.  

Onderzoek

Wassili doet (samen met een verzekeraar) onderzoek naar de effectiviteit van zijn methode in vergelijk met gebruikelijke methodieken. Dit onderzoek is gaande.

De 11 factoren van het innerlijk landschap

Je leert hoe je het ‘innerlijk landschap’ van een persoon kunt onderzoeken en wat de effecten van veranderingen in dit innerlijk landschap zijn op het ontstaan en het oplossen van depressie. 

11 factoren

In het innerlijk landschap van een persoon spelen 11 factoren een rol:

 • ‘Ruimte’ (links, rechts, voor, achter, onder, boven)
 • ‘Licht’ (donker, licht, kleur, zwart-wit)
 • ‘Formaat’ (groot, klein)
 • ‘Locatie’ (dichtbij, ver weg, boven, onder)
 • ‘Tijd’ (verleden, heden, toekomst)
 • ‘Betekenis’ (hoe maakt de persoon betekenis)
 • ‘Aandacht’ (innerlijk of uiterlijk landschap)
 • ‘Doelen’ of ‘Geen doelen’
 • ‘Beslis vermogen’
 • ‘Oorzaak – gevolg’
 • ‘Emotie en gevoelens’

Een leuk weetje: in 2022, 15 jaar na zijn bevindingen word het artikel ‘The human brain builds structures in 11 dimensions‘ gepubliceerd.

‘Oplossingsgericht’ niet ‘oppervlakkig’

Al deze domeinen spelen een rol bij het ontstaan van depressie en het laten ontstaan van levenslust. Tijdens de opleiding onderzoeken we wat de invloed van deze dimensies is en hoe je hiermee oplossingsgericht kunt werken.

‘Oplossingsgericht’ betekent niet ‘oppervlakkig’. We gaan juist diepgaand het innerlijk landschap van depressie en levenslust onderzoeken. Dit opent nieuwe inzichten die verassende mogelijkheden creëren.

Wat leer je?

 • Een nieuw ‘meta-perspectief’ over wat we ‘op dit moment weten’ over geluk en depressie, de oorzaken van depressie en begeleidingswijzen.
 • Wat de invloed is van medicatie en welke ‘reguliere’ methoden op dit moment (enigszins) effectief zijn.
 • Hoe depressiviteit ontstaat (anders dan de medische verklaring).
 • Wat de valkuilen van DSM5 (handboek psychiatrie) ‘denken’ zijn en waarom deze manier van diagnosticeren grote beperkingen met zich mee brengt.
 • Wat de relatie is tussen coach methoden en effectief kunnen werken met depressiviteit.
 • Hoe het menselijk geest-lichaam-emotie systeem werkt, en hoe het innerlijk landschap specifiek ‘in elkaar zit’ bij een persoon met depressiviteit.
 • Hoe je het innerlijk landschap van een depressief persoon in kaart brengt.
 • Waarom het streven naar ‘geluk’ depressie kan triggeren en versterken.
 • Je leert nieuw ontwikkelde technieken toepassen om effectief met depressie te kunnen werken.
 • Je leert een nieuwe en holistische methode om levenslust te faciliteren.

Het doel van deze opleiding

Het doel van deze opleiding is om inzicht te verschaffen in hoe depressie en neerslachtigheid ontstaat en hoe een depressieve gestalt geconstrueerd wordt. Je leert je een beproefde en nieuwe methode om neerslachtigheid te helpen transformeren tot levenslust.

Levenslust specialist

Deze training is met name bedoeld om therapeuten en (gevorderde) coaches middelen te verschaffen, om de groeiende groep ‘neerslachtigen’ en ‘ontevreden’ mensen te kunnen herkennen en de nieuwste middelen aan te bieden om levenslust te stimuleren. Doe mee en wordt een levenslust specialist!

Het programma

Dag 1: Het intake gesprek

 • Ons geest, lichaam, emotie systeem
 • De Matrix van onze geest – betekenis en reflexiviteit.
 • Lagen van betekenis en reflexiviteit.
 • Wat is een Gestalt?
 • Hoe worden onze ‘denkkaders’ gemaakt?
 • Het intake gesprek als interventie?
 • Het intake gesprek en coaching.

Dag 2,3: Eenzaamheid en depressie

 • Hoe ontstaat eenzaamheid?
 • Eenzaamheid in het externe landschap en in het interne landschap?
 • Eenzaamheid transformeren.
 • Verbinding en depressie.
 • Herstellen van problematische banden met familie en geliefden.

Dag 4,5: Identiteit

 • Hoe ontstaat ons zelfbeeld?
 • Hoe veranderd het zelfbeeld bij depressie?.
 • Hoe herstel je het zelfbeeld?
 • Niet meer in onmin leven met jezelf.
 • Identiteit Updaten.

Dag 6,7: Tegenslag

 • De impact van tegenslag op het ontstaan van depressie.
 • Pesten en depressieve gevoelen.
 • Hoe ontwikkel je veerkracht?
 • Hoe ontstaat een ‘pech’ mindset? En hoe transformeer je ‘heb ik weer’ denken?
 • De impact van mazzel op depressieve gevoelens.

Dag 8: Levenslust

 • De toekomst in gaan.
 • Is ‘gelukkig zijn’ je doel als je depressief bent?
 • Hoe stel je doelen met depressieve cliënten?
 • Hoe faciliteer je levenslust?
 • Het innerlijk landschap transformeren m.b.v. de nieuwste beslis techniek.
 • Een coachproces afsluiten.

Dag 9: Certificering

 • Deze dag is gericht op simulaties waarbij elke coach in opleiding een uur heeft om met een client te werken.

Echt nieuwe inzichten opgedaan. Heel veel geleerd. Zeer geschikt voor therapeuten en gevorderde coaches. Dank je wel!

Erik, therapeut

Vragen?

Heb je vragen over 1 van mijn trainingen. Neem gerust contact op, ik help je graag verder.

Contact opnemen

Data & Locatie:

De Depressie & Levenslust Coach opleiding is een hybride training en duurt 9 dagen van 09.30 tot ongeveer 17.00

Locatie
Helmgrasstraat 1, Souterrain, Amsterdam, IJburg

Trainingsdata 2024/25
Deel 1: 7, 8, 9 november 2024
Deel 2: 13, 14 december 2024
Deel 3: 31 januari, 1 februari 2025 – (online)
Deel 4: 6, 7 maart 2025

Prijsbeschrijving:

Investering

€ 3149,-

Deze bedragen zijn BTW-vrij en dus het netto bedrag. Trainingen zijn vaak aftrekbaar, vraag dit na bij de belastingdienst.

Vroegboek korting

€2949,- geldig tot 7 augustus 2024

Vooropleiding?

 • NLP-masters; NLP Health Certified (Robert Dilts, Tim Hallbom, Suzi Smit).
 • NLP-practitioners kunnen deelnemen aan de training onder voorwaarden. Neem hierover contact op.
 • RETeC Practitioner training.
 • Coaches, therapeuten, hypnotherapeuten, psychologen, artsen, psychiaters, specialistische verpleegkundigen (met een NLP achtergrond).
 • Aanverwante opleidingen komen ook in aanmerking. N.a.v. een kort intake gesprek weet je of je mee kunt doen aan de opleiding.

Accreditatie

De ‘Depressie en Levenslust coach opleiding’ is geaccrediteerd door de NBVH en geeft 54 studiepunten en 12 PsBK nascholingspunten.

Masterclass depressie coaching online

De Masterclass wordt meegerekend in de opleiding. Neem contact op over uitleg hoe deze masterclass bijdraagt aan de gehele opleiding.