AlgemeenBlog

Psycho-logica

By 13 januari 2018 november 6th, 2019 No Comments

Logisch toch?

Wij zijn wonderlijke wezens en soms moeilijk te doorgronden. Onze beweegredenen zijn vaak ongrijpbaar en onze redenaties niet altijd logisch. Toch is onze mentale-emotionele structuur en manier van conclusies trekken logischer dan je zou verwachten. Het probleem begint al met een vergissing: namelijk dat onze externe wereld volgens dezelfde logica functioneert als onze innerlijke wereld.

Welbeschouwd zijn wij behoorlijk arm opgevoed en geschoold qua begrijpen van onze eigen en elkaars innerlijke wereld. Ons scholingssysteem beloont ons hoofdzakelijk op hoe wij geleerde informatie reproduceren. Als we dat lang genoeg doen, slim genoeg zijn en geluk hebben, leren we verbanden leggen en logische conclusies trekken. Maar tijdens ons ontwikkelingsproces vinden er ook nog andere processen plaats. Zoals de ontwikkeling van onze emotionele wereld en ons probleem oplossend vermogen. We ontdekken hoe sociale interacties werken, hoe we keuzes kunnen maken, hoe we omgaan met autoriteit en welke betekenis we aan geld geven. Alleen krijgen we hierover meestal geen les. Wordt ons geleerd hoe om te gaan met afwijzing, kritiek en tegenslag? Wordt ons geleerd om te begrijpen wat de bedoeling is van onze emoties? Krijgen we les in hoe verbinding te maken?
NEE. Al deze cruciale elementen moeten ‘gebeuren’, een soort vanzelfsprekend plaatsvinden. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk?

De praktijk wijst uit dat velen van ons vrijwel geen idee hebben hoe onze innerlijke logica werkt. Toch is deze kennis cruciaal voor je ontwikkeling daar wij een belangrijk deel van onze keuzes baseren op onze ‘volledig irrationele’ innerlijke wereld. Het is mijn ervaring dat juist wanneer er verandering plaatsvindt de innerlijke logica begint te spreken. Emoties, onbestemde gevoelens, lastige interacties, weerstand, onzekerheid om er een paar te noemen. Ervaringen waar we soms geen grip op lijken te hebben. Toch is er een geweldig woord dat aangeeft dat er wel degelijk een innerlijke logica bestaat en die structuur kan bieden ten tijden van onrust en verandering: ‘psycho-logica’. Onze innerlijke wereld heeft ook wetten en ‘stappen’, ze zijn alleen anders dan die van de ‘externe wereld’, ze zijn ‘psycho-logisch’.

Het geheim hierachter is dat wij allemaal onze eigen unieke betekenis geven aan onze ervaringen. Wil je meer begrijpen over hoe jouw innerlijke psycho-logica werkt, lees dan het aangrijpende boekje van Viktor Frankl De zin van het bestaan. In een wereld vol verandering kan betekenis een baken van stabiliteit zijn.

Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor een van de trainingen waar je alles leert over jouw eigen psycho-logica. Alles? Dat is niet logisch…bijna alles dan: Toegang tot je eigen genialiteit of Veerkracht & weerbaarheid. Of als je liever thuis blijft lees dan mijn boek: Geluk is deprimerend, daarin ontdek je een wereld van logische onlogische conclusies die mensen kunnen trekken.

Leave a Reply