Category: Uncategorized

Assertiviteitstraining

Voor sommige mensen is voor jezelf opkomen veel makkelijker gezegd dan gedaan. In een situatie waar je even niet lekker in je vel zit of niet helemaal zeker van je zaak bent kan het moeilijk zijn om je mannetje te staan en je mening te geven. Een assertiviteitstraining zal hierbij helpen.

Wat is assertiviteit?

Om te bepalen hoe assertief je bent is het belangrijk om eerst te weten wat assertiviteit nou precies inhoudt. Volgens de Van Dale betekent het woord assertiviteit: “het zichzelf durven zijn”. De betekenis van assertief zijn is echter breder dan dat. Een bredere betekenis van assertiviteit is: het vermogen om op een zelfverzekerde manier voor jezelf op te komen, zonder daarbij de waarde van anderen in het geding te brengen of anderen te kwetsen. Iemand wel voor zichzelf opkomt, maar daarbij de waarden van andere in het geding brengt noemen we agressief. Wanneer iemand niet beschikt over het vermogen om voor zichzelf op te komen kunnen we diegene als sub-assertief of niet assertief beschouwen. Vaak zien we dat deze mensen de meeste last ondervinden van het niet assertief zijn. Vaak ligt de oorzaak in dat deze mensen niet weerbaar genoeg zijn. Speciaal voor deze mensen bestaat de Assertiviteitstraining.

Het belang van assertief zijn

In privé- en werksfeer kan het op verschillende momenten erg belangrijk zijn om assertief te zijn. Op deze momenten assertief zijn brengt de volgende voordelen met zich mee:

 1. Je zelfvertrouwen gaat vooruit. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen die assertief zijn, een groter zelfvertrouwen hebben. Doordat je assertiever bent ga je sterker in je schoenen staan en zal je je beter houden in lastige situaties.
 2. Je gaat er beter door presteren. Een ander voordeel van het assertiviteit is dat mensen er beter door gaan presteren.
 3. Je bent minder gestresst. Omdat mensen die sub-assertief zijn vaak te weinig met zichzelf houden kunnen ze zich vaker slachtoffer dan speler van de omgeving voelen. Dit zorgt ervoor ze meer stress voelen.
Assertiviteitstraining

Wat houdt Assertiviteitstraining in?

Om assertiever te worden heeft Wassili Zafiris een speciale training ontwikkeld. Omdat in bijna alle gevallen mensen die niet assertief genoeg zijn een lage weerbaarheid en veerkracht ligt de focus op het vergroten van weerbaarheid en veerkracht. In deze tweedaagse training ligt de focus op het vermogen om je rug te rechten wanneer er een tegenslag of lastige situatie zich voordoet. Zodat jij assertief kan zijn wanneer de situatie hierom vraagt. Niet te veel assertief, zodat het agressief wordt, maar ook niet te weinig, zodat je omver geblazen wordt.

Assertiviteitstraining volgen

Wil jij ook profiteren van de voordelen van het assertiever zijn? Schrijf je dan nu in voor de assertiviteitstraining. Wil je meer weten neem dan contact op met Wassili voor meer vragen.

Zweef!

Zanger Dennis Kivit heeft, geïnspireerd op het boek ‘Geluk is Deprimerend‘, enkele geweldige nummers geschreven voor zijn nieuwe cd HARTKRACHT. ‘ZWEEF!’ is een uplifting nummer dat je meeneemt van de duisternis naar het licht.

Stress op het werk

In november van 2017 heb ik een Fellowship (Honoris Causa) ontvangen van het International Institute of Organisational Psychological Medicine (IIOPM) voor mijn bijdrage aan dit nieuwe vakgebied en studierichting. Voor het binnenkort te verschijnen Oxford Textbook of Organisational Psychological Medicine, heb ik het hoofdstuk Stress and Relaxation in the Workplace geschreven. Dit is een onderzoek naar:

 • De kosten van stress op de werkvloer in Europa, de VS en Australie.
 • De oorzaken van stress op de werkvloer.
 • De werking van het brein bij stress.
 • De consequenties van stress.
 • De meest algemeen aanvaarde interventies.
 • De beste interventies op de werkvloer.
 • De rol van perceptie op het ervaren van stress.
 • De invloed van veerkracht en weerbaarheid op stress.
 • Hoe je als onderneming stress kunt voorkomen, begeleiden en repareren.

In het tijdschrift AGConnect (juni 2018) van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van IT professionals (KNVI) is de Nederlandse conclusie (in beknopte versie, vertaald uit Engels) gepubliceerd. De pdf is te lezen door op de foto te klikken. Het gehele artikel is voor leden beschikbaar op de site van AGConnect.

De volledige conclusie staat hieronder:

Stress en ontspanning op het werk

Stress is de disbalans tussen de eisen die onze omgeving aan ons stelt en ons vermogen om adequaat te reageren op deze eisen. Er is een discrepantie tussen de hoeveelheid uitdaging/druk die wordt uitgeoefend in een bepaalde situatie en de vaardigheden die nodig zijn om op gepaste wijze de uitdaging aan te gaan. In een werksituatie wordt stress ook omschreven als de fysieke en emotionele reacties die optreden wanneer de vereisten van de baan niet overeenkomen met de capaciteiten, middelen of behoeften van de werknemer. Stress is de natuurlijke reactie van lichaam en geest op eisen en/ of bedreigingen, en komt voort uit onze aangeboren vecht– of vluchtreactie op werkelijk of gepercipieerd gevaar. Gepercipieerd is een belangrijk woord, want voor ons zenuwstelsel is het moeilijk om onderscheid te maken tussen echte dreiging en beleefde dreiging; beide worden op dezelfde manier ervaren.

De kosten van chronische stress op het werk zijn hoog. Zowel de financiële als de menselijke kosten. Vanuit financieel oogpunt zijn stress gerelateerde problemen enorm voor organisaties, de samenleving als geheel en voor het individu dat stress ervaart. Gezien de hoge kosten van stress zou men verwachten dat de meeste bedrijven (training) programma’s hebben voor stresspreventie en/of stressherstel voor hun medewerkers, maar dit is zelden het geval. Veel organisaties weten niet wat ze moeten doen met stress en/of geloven dat de kosten van dergelijke programma’s te hoog zijn. Maar het tegendeel is waar. Hoewel er nog niet genoeg onderzoeken zijn om de impact van preventie- en herstelprogramma’s te verifiëren, tonen empirische gegevens aan dat bedrijven die wel zulke programma’s hebben, een daling van kosten en ziekteverlof rapporteren, een hogere arbeidstevredenheid hebben en een algehele toename signaleren van het welbevinden.

De menselijke kosten zijn aanzienlijk. Van meldingen van meer ruzie met dierbaren, slaapstoornissen tot ernstige aandoeningen zoals angst, depressie, burn-out, hart- en vaatziekten en zelfs diabetes.

De aanwezigheid van stress op de werkplek hangt nauw samen met het gevoel van controle dat iemand ervaart. Hoe minder controle iemand ervaart hoe meer stress. Veel van de huidige interventies hebben tot doel zoveel mogelijk omgevingsstressfactoren te verminderen. Dit is een goed en noodzakelijk gegeven. Echter, omdat stress een subjectieve ervaring is en sterk wordt beïnvloed door onze persoonlijke kaart van de werkelijkheid en de betekenis die we aan onze ervaringen geven, moeten we concluderen dat interventies ter beperking van stress zich moeten concentreren op het herwinnen van een interngevoel van controle. Dit is vooral relevant wanneer we ons beseffen dat wanneer stress optreedt, door de werking van de amigdala (hersenkern), de invloed van externe sensorische stimuli toeneemt, waardoor onze aandacht zich meer richt op externe beperkingen. Dit gebeurt omdat we bij stress meer zintuig gedreven beginnen waar te nemen waardoor er een steeds grotere behoefte aan controle van de (stressvolle) omstandigheden plaatsvindt. Omdat we niet alle externe stressvolle factoren kunnen controleren ervaren we steeds minder controle.

De drie kern-interventies voor preventie- en herstelprogramma’s van stress op de werkplek zijn:

 • Managen van staat (gemoedstand)

Het aanleren van het vermogen om van iemand om zijn of haar staat te kunnen beïnvloeden en zo een gestreste staat te veranderen. Uiteindelijk stelt dit het individu in staat om zijn of haar gemoedstoestand te verbeteren en deze te optimaliseren zodat ze meer past bij de werkzaamheden van een bepaald moment. Bijvoorbeeld van “gefrustreerd” naar “kalm-geconcentreerd” of van “angstig” naar “zelfverzekerd”.

 • Verhoog het eigenaarschap van het betekenisgevend vermogen

Het verhogen van de bewustwording dat een ervaring geen betekenis op zich heeft, maar betekenis heeft omdat we het onze persoonlijke betekenis geven. De betekenis die we toekennen aan een ervaring activeert vervolgens nieuwe betekenis (bijvoorbeeld: je kunt je onzeker voelen over een taak die je moet volbrengen en over deze onzekerheid kun je je gefrustreerd voelen). Deze ketens van opeenvolgende betekenis activeren uiteindelijk de gestreste staat. Afhankelijk van de kwaliteit van onze betekenisgeving kunnen we zowel distress (leed) als eustress (euforie) ervaren. Interpreteren we een ervaring als positief (door er een positieve betekenis aan toe te kennen) zal dit leiden tot eustress. Interpreteren we dezelfde ervaring als negatief (door er een negatieve betekenis aan toe te kennen) ervaren we distress. Veel mensen zullen hun eigen invloed op hun betekenisgeving pas verkennen als ze ervan uitgaan dat de omgeving (context) niet kan worden veranderd. Zolang we geloven dat er nog iets aan onze omstandigheden kan veranderen, houden we koppig vast aan de wens om onze omgeving te veranderen in plaats van onze betekenisgeving. Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat individuen jarenlang aan het idee, dat verandering van hun omstandigheden mogelijk is, vast kunnen houden zonder dat de externe beperkingen daadwerkelijk (kunnen) veranderen. Datzelfde empirische onderzoek vertelt ons dat hoe eerder we het feit omarmen dat onze ultieme vrijheid in ons vermogen ligt om zelf te kunnen beslissen wat iets voor ons betekent, des te sneller we antwoorden zullen vinden op stress die we ervaren.

 • Verhoog de veerkracht

Veerkracht is ons vermogen om effectief om te gaan met verandering. In onze huidige (werk) omgeving vinden veranderingen zo frequent plaats dat mensen moeten kunnen vertrouwen op een sterk gevoel van veerkracht. Wanneer verandering verandertin tegenslag, neemt onze veerkracht af. Veerkracht is complex. Tegenslagen worden ervaren door externe stressvolle factoren en situaties maar ook wanneer we niet kunnen voldoen aan onze eigen interne normen. Om veerkracht te herwinnen, moeten we alle factoren aanpakken die verband houden met een haperende veerkracht. Dit betekent een combinatie van niveau 1-interventies (coping strategieën) en niveau 2-interventies die gericht zijn op het veranderen van o.a.: eigenwaarde; empowerment; eigenaarschap van betekenisgeving; het veranderen van beperkende overtuigingen en het veranderen van het toekomstperspectief.

Het werken aan deze zaken kan ook gunstig zijn voor angstherstel, depressie en burn-out. Onderzoek toont aan dat de bedrijfscultuur een belangrijke invloed heeft op de aanwezigheid van stress in een organisatie. Het is gebleken dat het werken aan zowel de elementen van de bedrijfscultuur die stress veroorzaken in combinatie met de individuele aanpak van stressreductie (zoals hierboven beschreven) het meest effectief is. Uit de praktijk blijkt echter dat niet alle organisaties open staan om te onderzoeken welke bedrijfsaannames bijdragen aan stress op de werkplek.

Inzicht in hoe stress op de werkplek ontstaat en het voorkomen en herstellen van de nadelige gevolgen ervan, zal zowel de financiële als de menselijke kosten van stress op het werk verminderen. Het begrijpen van stress op de werkplek en het effect van interventies zoals hierboven beschreven, halen het probleem uit het medische perspectief naar een werkplekperspectief. Dit maakt het voor organisaties makkelijker om preventie en herstelprogramma’s te incorporeren en het taboe rondom stress te reduceren.

Dit is een Nederlandse samenvatting van het hoofdstuk Stress and Relaxation in the workplace uit het boek Oxford Textbook for Organisational Psychological Medicine dat binnenkort verschijnt.

Wassili Zafiris is Fellow en bestuurslid van het International Institute for Organisational Psychological Medicine. Hij heeft een mental coach- en trainingspraktijk en helpt organisaties en individuen met het implementeren van stressreductie en herstelprogramma’s. Zijn website is: www.wassilizafiris.nl

Veerkracht en weerbaarheid op de werkvloer

Stress en veerkracht op de werkvloer

Wanneer verandering tegenslag wordt…

Wat is weerbaarheid? Waarom hebben wij veerkracht nodig? Wat betekent weerbaarheid op de werkvloer?

Wanneer verandering ervaren wordt als tegenslag is het tijd om aan je weerbaarheid te werken. Een van de meest kenmerkende aspecten van verminderde weerbaarheid is STRESS. Wassili Zafiris bespreekt hier enkele onderliggende aspecten die je weerbaarheid en dus je stress reactie beïnvloeden.

Hieronder een video over de onderliggende aspecten van veerkracht op de werkvloer. Naar aanleiding van een presentatie bij een organisatie is er een video gemaakt om de highlights van die presentatie nog eens toe te lichten.

Geïnteresseerd om weerbaarder te worden? Volg dan nu de 2daagse Weerbaarheidstraining.

Nieuwe toepassingen NLP bij traumaverwerking

Het innerlijk landschap van depressie na trauma

Op 18 juni geef ik training bij Meta Group Holland in een uniek nieuw programma over trauma verwerking. Ik presenteer daar mijn nieuwste ontwikkelingen op het gebied van NLP, trauma verwerking en depressie aan therapeuten, coaches en hulpverleners.

Ik ben in zeer goed gezelschap want de 3 andere trainers zijn:

Frank Pucelik, medegrondlegger van NLP!

Lucas Derks, bedenker van het Sociaal Panorama model en zeer gewaarde collega.

Nienja Brouwer, zij is TRE trainer, een lichaamsgericht methode van traumaverwerking.

Wil je meer weten? Bekijk hier het artikel over deze 5 daagse training.

Meer weten over het meesteren van depressie? Lees mijn nieuwste boek: Geluk is deprimerend.

Bekijk hier de video over de oorzaken van depressie.

New applications of NLP in trauma treatment

The inner landscape of depression after trauma

June 18 2018 I will be teaching at Meta Group Holland in a unique new program about trauma treatment. I will be presenting my latest NLP developments about “depression after trauma” to therapists, coaches and first responders. I am keeping great company because the other trainers in this 5 day program are:

Frank Pucelik, co-founder of NLP!

Lucas Derks, developer of the Social Panorama model en highly esteemed colleague.

Nienja Brouwer, TRE trainer using the body for trauma therapy.

Want to know more? Go to www.metagroupholland.nl or watch my video about the causes of depression.

Mastering depression

Modeling & Mastering depression

Lees mijn nieuwste interview in Inzicht, hét magazine van de NVNLP (de beroepsvereniging van NLP practitioners) over de ontwikkelingen rondom mijn werk met het modelleren en meesteren van depressie.

Ben benieuwd naar wat je ervan vindt. Wassili Zafiris

NLP Modeling and Mastering Depression maart 2018

 

Psycho-logica

Logisch toch?

Wij zijn wonderlijke wezens en soms moeilijk te doorgronden. Onze beweegredenen zijn vaak ongrijpbaar en onze redenaties niet altijd logisch. Toch is onze mentale-emotionele structuur en manier van conclusies trekken logischer dan je zou verwachten. Het probleem begint al met een vergissing: namelijk dat onze externe wereld volgens dezelfde logica functioneert als onze innerlijke wereld.

Welbeschouwd zijn wij behoorlijk arm opgevoed en geschoold qua begrijpen van onze eigen en elkaars innerlijke wereld. Ons scholingssysteem beloont ons hoofdzakelijk op hoe wij geleerde informatie reproduceren. Als we dat lang genoeg doen, slim genoeg zijn en geluk hebben, leren we verbanden leggen en logische conclusies trekken. Maar tijdens ons ontwikkelingsproces vinden er ook nog andere processen plaats. Zoals de ontwikkeling van onze emotionele wereld en ons probleem oplossend vermogen. We ontdekken hoe sociale interacties werken, hoe we keuzes kunnen maken, hoe we omgaan met autoriteit en welke betekenis we aan geld geven. Alleen krijgen we hierover meestal geen les. Wordt ons geleerd hoe om te gaan met afwijzing, kritiek en tegenslag? Wordt ons geleerd om te begrijpen wat de bedoeling is van onze emoties? Krijgen we les in hoe verbinding te maken?
NEE. Al deze cruciale elementen moeten ‘gebeuren’, een soort vanzelfsprekend plaatsvinden. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk?

De praktijk wijst uit dat velen van ons vrijwel geen idee hebben hoe onze innerlijke logica werkt. Toch is deze kennis cruciaal voor je ontwikkeling daar wij een belangrijk deel van onze keuzes baseren op onze ‘volledig irrationele’ innerlijke wereld. Het is mijn ervaring dat juist wanneer er verandering plaatsvindt de innerlijke logica begint te spreken. Emoties, onbestemde gevoelens, lastige interacties, weerstand, onzekerheid om er een paar te noemen. Ervaringen waar we soms geen grip op lijken te hebben. Toch is er een geweldig woord dat aangeeft dat er wel degelijk een innerlijke logica bestaat en die structuur kan bieden ten tijden van onrust en verandering: ‘psycho-logica’. Onze innerlijke wereld heeft ook wetten en ‘stappen’, ze zijn alleen anders dan die van de ‘externe wereld’, ze zijn ‘psycho-logisch’.

Het geheim hierachter is dat wij allemaal onze eigen unieke betekenis geven aan onze ervaringen. Wil je meer begrijpen over hoe jouw innerlijke psycho-logica werkt, lees dan het aangrijpende boekje van Viktor Frankl De zin van het bestaan. In een wereld vol verandering kan betekenis een baken van stabiliteit zijn.

Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor een van de trainingen waar je alles leert over jouw eigen psycho-logica. Alles? Dat is niet logisch…bijna alles dan: Toegang tot je eigen genialiteit of Veerkracht & weerbaarheid. Of als je liever thuis blijft lees dan mijn boek: Geluk is deprimerend, daarin ontdek je een wereld van logische onlogische conclusies die mensen kunnen trekken.

Radio interview geluk is deprimerend – oorzaken van depressie

In 2017 ben ik geïnterviewd voor Meerradio bij het programma ‘Starten met Nederstigt en Houtkamp‘.

Naar aanleiding van het verschijnen van mijn nieuwste boek ‘Geluk is deprimerend ben ik gevraagd voor dit gesprek. Tijdens het 2 uur durende interview zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen rondom de thema’s ‘geluk’ en ‘depressie’. Het zesde deel van het interview gaat over de oorzaken van depressie. Vreemd genoeg is de meest gangbare oorzaak van depressie ‘dat er iets mis is met de stofjes in je hoofd’. Maar hoe waar dat misschien ook is, kun je dit een oorzaak noemen of veranderen de stofjes door andere zaken…? Luister hieronder naar het fragment welke dat zijn.